Google
Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

13.04.2008

Yleensä nämä unien merkitykset ovat vaan suuntaa antavia. Meillä kaikilla on itse selitys meidän uniimme. Mitkää unikirjat eivät pysty tulkitsemaan uniemme sisältöä koska se sanakirja on meidän jokaisen itsemme sisällä. Yleensä nuo unikirjat ovat suurta bisnestä, mutta kun jokainen kirjaisimme unemme aina muistiin niin sieltä löytyy se meille jokaiselle avain millä pystymme ne tulkitsemaan.

T: Kauno 

UNITEEMAT JA

NIIDEN MERKITYKSET

 

 

 

 

Putoamisunet

Yleensä putoaminen liitty epäonnistumisen tai menettämisen pelkoon. Unennäkijä on joko kadottanut tai kadottamassa asioiden hallinnan elämässään tai tuntee muuten itsensä avuttomaksi jossain elämäntilanteessaan. Putoaminen saattaa naisilla liittyä myös seksuaalisuuteen: syyllisyydentunteet liittyvät usein vertauskuvannollisesti langenneen naisen putoamiseen, koska hän on menettänyt hyveellisyytensä. Putoamisen ei aina tarvi merkitä negatiivista. Jos unen putoajalla on hallittu alastulo esimerkiksi johonkin pehmeään alustaan, voidaan se tulkita niin, että pystyt hallitsemaan ja selviytymään niistä ongelmista, joita putoaminen symboloi.

 

Lentämisunet

Lentämisunissa on tärkeää tunnelma, jonka vallitessa lentäminen tapahtuu. Iloisessa ja tyytyväisessä mielentilassa tapahtuva korkealla lentäminen kuvaa vapautunutta ja onnellista elämäntilannetta. Lentäminen ahdistuneessa tai pelokkaassa tilassa kertoo toiveista tai pyrkimyksistä päästä irrottautumaan huolien täyttämästä elämäntilanteesta. Lentäminen saattaa kuvat halua ja pyrkimystä vapautua kontrolloidusta, vartioidusta tai muuten sidotusta elämäntilanteesta. Lentokorkeudella on myös merkitystä. Jos lentää matalalla saattaa se olla vihje siitä, että vapautuminen edellä mainituista elämäntilanteista on vaikea toteuttaa. Sen sijaan korkealla lentäminen kuvaa päinvastaista tilannetta. Lentäminen voi olla myös eräänlaista seksuaalista laukeamista, ja kun lentäessä vapautuu energiaa, on se samalla seksuaalisen energian vapautumista. Lentokone symboloi freudilaisen tulkinnan mukaan erektiota.

 

Alastomuusunet

Alastomuusunet yhdistetään usein suoraan seksuaalisuuteen. Alastomuusunilla ei tarvi olla kuitenkaan mitään merkitystä seksuaalisuuden kanssa. Alastomuus usein kuvaa itse alastomaan tai paljastuneeseen olotilaan, joka edelleen kuvastaa haavoittuneisuutta, häpeää tai hämillistä elämäntilannetta. Alastomuusunet syntyvät usein siitä pelosta, että jotain olennaista, jota unennäkijä on yrittänyt peittää tai salata, voisi paljastua. Alastomuudella on myös symboloninen merkitys rehellisyyteen ja avoimuuteen. Jos unessa muut ihmiset suhtautuvat alastomuuten paheksuvasti ja huomiota herättävästi, on se merkkinä syyllisyydentunteista, jotka askarruttavat unennäkijän mieltä. Jos ihmiset suhtautuvat alastomuuteen välinpitämättömästi, kuvastaa se tasapainoista suhtautumista omaan elämään ja vahvaa itsetuntoa.

 

Koetilanneunet

Tyypillisessä koetilanneunessa joudutaan johonkin koe- tai testaustilanteeseen ja kauhistuneena sitten huomataan, että ei osatakaan vastata tai tehdä mitään kysyttävistä tai testattavista asioista. Tälläiset unet liittyvät usein aivan normaaleihin epävarmuuden tunteisiin: pärjäänkä elämässäni miehenä tai naisena, isänä tai äitinä, opiskelussa, työelämässä ja ihmissuhteissa?

 

Hampaidenmenettämisunet

Jos hampaita joudutaan irroittamaan, operoimaan tai jos saa tekohampaat, saattavat nämä asiat askarruttaa mieltä niin paljon, että ne siirtyvät uniinkin. Yleensä hampaidenmenettämisunet kuvaavat jonkin asian menettämistä tai menettämisen pelkoa. Hampaat voivat symboloida valtaa, miehisyyttä ja aggressioita. Perinteisen psykoanalyyttisen tulkinnan mukaan hampaiden menettäminen on liitetty kastraatiopelkoon, kuolemaan tai paluuseen takaisin äidilliseen huolenpitoon. Toisaalta hampaiden menettäminen ja uusien hampaiden kasvaminen tilalle kuvaavat muutosta ja uutta elämänvaihetta eli henkistä kasvua.

 

Rahan ja arvoesineiden kadottamisunet

Jos elämäntilanne muuttuu, esimerkiksi muuttaa kodista pois vieraaseen kaupunkiin tai maahan, saattaa unissa tapahtua arvoesineiden menettämistä. Tälläisissa elämän muutoksissa koetaan eräänlainen arvojen tai ominaisuuksien menettämisen tunne, kun siirrytään tutusta ympäristöstä vieraaseen. On myös erittäin yleistä, että avioituessa ulkomaalaisen kanssa kokee omien arvojen menettämistä, mikä sitten heijastuu myös uniin, Uusien arvojen omaksuminen elämään on elämää rikastuttavaa, joten siihen voi suhtautua luottavaisin mielin.

 

Seksuaaliset unet

Freudin mukaan unisymbolien suuri enemmistö on seksuaalisia. Miehen sukupuolielintä edustavat kepit, keihäät, pyssyt, vesihanat, kastelukannut, suihkukaivot, urheiluautot, täytekynät, vasarat ja muut työkalut. Erektion symboleja voivat olla lentokoneet ja ilmapallot. Naisen sukupuolielimiä symbolisoivat Freudin mukaan kaikki ontot esineet, jotka voivat ottaa jotain sisäänsä. Tällaisina voidaan pitää luolia, kuiluja, onkaloita, pulloja, arkkuja, laatikoita. Jos kaapit, uuni ja huone edustavat unissa kohtua niin ovet ja portit edustavat emätintä. Muita naisen sukupuolituntomerkkejä, kuten rintoja ja pakaroita, symboloivat omenat, appelsiinit ja muut hedelmät sekä numero kahdeksan muotonsa perusteella. Seksuaalisten unien näkemiseen saattaa vaikuttaa pitkäaikainen seksuaalisen pidättyvyyden jakso tai se, että unennäkijä on alttiina seksuaaliselle kiihottumiselle ilman purkautumista. Tavallisimmat seksuaaliunet liittyvät normaaleihin tunneilmaisuihin, jotka unissa saattavat näkyä rakasteluakteina tai muina eroottisina osoituksina unennäkijän tuntemia henkilöitä kohtaan. Usein unennäkijä säikähtää sukulaisiinsa tai samaan sukupuoleen kohdistuneista seksuaalisuuden osoituksista ja tuntee turhaa pelkoa tai ahdistusta mahdollisesta piilevästä perverssiydestään. Ehkä unennäkikijän elämässä on ylipäätänsä heräämässä jokin seksuaalinen tunne.

 

Painajaisunet

Painajaisunet ovat voimakkaita ahdistusunia, jotka johtavat pelkotilassa heräämiseen. Freudin mukaan unet ovat täyttymättömien toiveiden ilmentymiä, joten painajaisunet syntyvät tiedostomattomien toiveiden vapautumisesta sisäisestä sensuurista. Pääasiassa lapset näkevät painajaisia, mutta niitä on myös aikuisilla. Unien ahdistavuus voi johtua tietyistä ruumillisista airauksita, jotka heijastuvat painajaisuniin. Esimerkiksi astmaatikot näkevät usein unta tukehtumisesta. Painajaisten mielikuvat voivat olla toteutumattomia toiveita, tunteita, aikaisemmassa elämänvaiheessa tehtyjä tekoja tai ahdistavia kokemuksia joita unennäkijä ei pohdi tietoisesti hereillä ollessaan. Unta edeltävänä päivänä voi tapahtua jotain mikä laukaisee kokemuksen, toiveen tai tunteen. Se jotain voi olla jokin esine, tunne tai jonkun henkilön käyttäytyminen. Painajaisunet, kuten unet yleensäkin, eivät synny tyhjästä; ahdistavia kuvia ei mikään ulkopuolinen voima lähetä ihmisen uniin, vaan ne kertovat aina jotain unennäkijästä itsestään.

 

Enneunet

Freud mainitsee unien tulkinnassaan, että ei kannata kysyä, mitä uni opettaa meille tulevaisuudesta vaan mitä uni opettaa meille menneisyydestä. Siitä huolimatta Freud ei pidä aivan tuulesta temmattuna väitettä, että unet ovat enteitä, sillä esittäessään toiveen täyttymistä uni vie joka tapauksessa meidät tulevaisuuteen. Unennäkijän tietoisesti torjuma toive, tunne, veitti tai yllyke voi siis täyttyä tulevaisuudessakin. Enneunia on tutkittu paljon ja asiasta ei ole saatu vielä todellisia todisteita. Ehkä unennäkijä piilotajunnassaan toteuttaa itse unensa siältöä tietämättään siitä itsekkään.

     

UNITULKINTAA (A-Ä)

 

 

 

 

A

AITA tai MUURI kertoo varautuneesta persoonallisuudesta. Unennäkijän tunne-elämässä saattaa olla estoja tai hän suhtautuu ahdasmielisesti ulkopuolisiin asioihin, ihmisiin tai tunteisiin. Aukko muurissa voi olla tärkeä reitti ulkopuoliseen todellisuuteen.

AJONEUVOILLA on useita merkityksiä. Se saatta olla fallinen symboli, kuten erityisesti pitkä ja kapea urheiluauto, ja viitata näin ollen seksuaalisuuten. On tärkeä muistaa kumpi ajaa autolla unessa, mies vai nainen. Jos toinen ei ole tyytyväinen toisen ajotapaan voi se viitata mahdollisiin ristiriitoihin sukupuolisuhteessa tai seurustelussa. Joka tapauksessa automatka on ainakin eteenpäinmenon symboli.

ALASTOMUUS. Katso uniteemoista.

ASEMA on usein matkan kinnekohta; olemmeko lähdössä tai tulossa, yleensä kuitenkin pääteasemalle, joka viittaa loppuun tai kuolemaan. Voimme saattaa ihmisen asemalle ja hän lähtee pois. Tällöin kysymys on ihmissuhteemme muuttuvasta tilasta, tai sitten pelkäämme tai toivomme niin tapahtuvan.

AUKKOA on perinteisesti pidetty naisen sukupuolielimen symbolina, mutta edyllää yleensä muutakin seksuaalista piirrettä unessa. Muuten aukon yhdistäminen seksuaalisuuten on kaukaa hauettu selitys. Esimerkiksi muurissa tai seinässä oleva aukko, josta pääsee johonkin toiseen tilaan tai pakenemaan pois suljetusta tilasta, voidaan tulkita kahdella tavalla. Se voi merkitä vapautumista ahdistuksista ja estyneisyyden tilasta, jonka ei tarvi olla seksuaalinen. Aukko on kuitenkin ongelman ratkaisu, jonka unennäkijä löytää ja selviää siten omin voimin, oli ongelma siten seksuaalinen tai ei.

APPELSIINI symboloi naisen pakaroita tai rintoja. Appelsiinilla on toki muitakin arvoja. Appelsiinin kuoriminen viitta jonkin ongelman ratkomiseen.

AVAIN merkitsee ratkaisuja ja mahdollisuuksia tehdä sopimus, solmia liitto tai onnistua jossain kaupassa. Jos avain on unennäkijällä on etu hänen puolellaan. Toisaalta jos unessa kadottaa tai rikkoo avaimen, voidaan se tulkita menetykseksi tai pettymykseksi jossain elämän alueella, mutta se voi merkitä myös epävarmuutta ja pelkoa tällaisesta mahdollisuudesta. Oven avaaminen avaimella kuvastaa rohkeutta kohdatessamme uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

 

B

BORDELLI on ikään kuin palvelulaitos, jossa unennäkijä voi ostaa persoonattomasti seksuaalisia palveluja. Tukeutumalla bordelliin miehen ei tarvitse hankkia - tai hän ei pysty hankkimaan - yksilöllisiä ihmissuhteita tyydyttäkseen tarpeitaan. Bordellin asiakkaana mies hakee vain seksuaalista suhdetta eikä syvempää ihmissuhdetta; tällöin on olennaista, onko unennäkijä naimisissa vai ei, sillä omassa ihmissuhteessa saattaa olla tunnehäiriöitä, jotka korostuvat täyttämättöminä toiveina tällaisissakin unissa.

 

E

ENKELI on unissa vain yleensä hahmo, jolla on tutun kasvot. Tämän ei tarvitse tarkoittaa kuolemaa, vaan puhtauden ja viattomuuden symbolia, jollaisena läheinen ihminen satetaan nähdä. Jos enkeli käyttäytyy pilkaten ja nöyryyttäen, kuvastaa se ristiriitaista suhdetta tähän läheiseen ihmiseen. Ehkä mies haluaa kokea vaimonsa/tyttöystävänsä viattomana, mutta tietoisuus ja kuvitelmat eivät välttämättä täsmää keskenään.

ETELÄ. Maantiellisesti matkat etelään tulkitaan aistillisuuden tuntemuksina. Etelän eksoottisuus ja lämpö luovat ympäristön intohimoisille ja väkeville tunteille, joiden vallassa unennäkijä toimii, mutta epävarmuutta lisää ympäristön vieraus.

 

H

.

HATTU on sekä suoja että sen omistajan asemaa ja valtaa osoittava symboli. Hatulla pyrimme suojaamaan omaa identiteettiämme ja tapaamme ajatella. Liian pieni ja päästä putoileva hattu kuvastaa haluamme ja pyrkimystämme olla avoimempi muita kohtaa, vaikka yritämmekin suojautua sen avulla. Korkea ja hyväkuntoinen hattu kuvastaa arvostettua ja vahvaa asemaa. Freud tulkitsi hatun miehen sukupuolielimeksi.

HAUKKA ja muut suuret petolinnut ovat perinteisesti vapauden ja energian symboleja, joilla on kyky lentää muiden yläpuolella. Jos haukka käyttäytyy aggressiivisesti unennäkijää kohtaan, viittaa tämä unennäkijän omiin sisäisiin aggressioihin.

HEVONEN ja ratsastaminen ovat klassisia unisymboleja erityisesti tytöillä ja nuorilla naisilla. Hevonen viittaa heränneeseen seksuaalisuuteen ja vietteihin, joita aletaan yleensä tiedostaa varhaisnuorena. Hallittaessa hevonen ratsastaessa hallitaan myös omaa sukupuolisuutta ja siihen liittyviä tuntemuksia. Jos unessa lentää hevosen selästä, merkitsee se pelkoa omien tunteiden ja tilanteiden hallitsemattomuudesta.

HIIRI edustaa myös naisellista ominaisuutta tai naisen sukupuolielintä pienenä karvaisena oliona.

HIRVI kuvastaa sisäisiä voimavaroja, joiden kanssa unennäkijä elää sopusoinnussa; aivan kuin hirvikin voimakkaana eläimenä elää sopusoinnussa luonnon kanssa.

HISSI on klassisia seksuaalisia symboleja, joka miesten kohdalla yhdistetään erektioon. Tällöin on tärkeä tarkkailla, onko hississä muita ja ketä unennäkijä näkee hissin tultua yläkertaan. Näitä ihmisiä kohtaan unennäkijä kohdistaa - usein myös eroottisia - tunteitaan tietoisesti tai tiedostomattaan. Alas vajoava hissi korostaa päinvastaisia tunteita.

HOMOSEKSUAALISUUS. Ei tarkoita, että unennäkijällä olisi homoseksuaalisia taipumuksia eli ainakaan mitään syyllisyyttä tai pelkoja ei tarvitse tuntea nähtyään tälläisiä unia. Tämä voi olla vain toisesta välittämistä, pitämistä tai rakastamista ilman mitään eroottisia tuntemuksia.

HOTELLI kuvaa epävarmuutta unennäkijän elämässä. Suurten elämänmuutosten aikana ovat yleisiä hotelliunet, joissa muutetaan hotelliin asumaan tuntemattomien ihmisten joukkoon. Tällöin halu pysyä tuntemattomana on suojautumiskeino.

HUILU tulkitaan fallossymboliksi, käsittelee sitä unessa sitten mies tai nainen. Huilun soittotapa viittaa seksuaalisoraalisen mielihyvän tuntemuksiin.

HÄÄT ovat yleisiä unenaiheita avioliittoon pyrkivillä. Lähestyvät häät tuovat epävarmuutta ja uusi elämänvaihe on aina vähän pelottava, vaikka sitä ei aina tiedostakkaan. Näitä tunteita ihminen käsittelee unissaan usein siten, että omissa häissä tapahtuu jotain negatiivista. Unennäkijä saattaa esimerkiksi huomata omissa häissään olevansa pelkkä vieras tai muuten sivullinen.

 

I

IHMISRUUMIIN JÄSENET JA ELIMET eivät symboloi jäseniämme vaan tunnemaailmaamme. Poikkinaiset tai vammautuneet kädet kuvaavat kyvyttömyyttämme tai estyneisyyttämme toimia tietyissä tilanteissa.

INSESTIUNET kuvaavat niitä moniulotteisia tunteita, joista elämämme suhteessa omaan itseemme ja lähisukulaisiimme muodostuu. Läheisyydestä ja intiimien tunteiden osoittaminen jotakuta läheistä ihmistä kohtaan voidaan alitajunnassa torjua, ja siksi siksi nämä tuntemukset puetaan unessa insestin kaapuun eli joksikin pahaksi ja kielletyksi.

ISÄ edustaa auktoriteettia ja suojaavaa voimaa. Unien tulkinnan kannalta on usein tärkeätä tietää, millainen suhde unennäkijällä on ollut isäänsä lapsena ja millaiseksi suhde muuttui aikuistumisen myötä. Etäinen ja ankara isä voi unessa ilmestyä syyttävänä hahmona, jolloin unennäkijä joko alistuu tai kapinoi häntä vastaan, riippuen siitä, miten eriytyminen omaksi minuudeksi on onnistunut.

J

JOKI on vastaavanlainen symboli kuin tie, mutta sitä pitkin liikutaan veneellä tai uidaan. Se on etenemistä elämäntilanteista toiseen sinänsä vaivattomasti virran viemänä, mutta äkkiarvaamattomattomia vaikeuksia on aina odotettavissa, kuten mutkat, karit, kosket. Se miten näistä ongelmista selviää kuvastaa unennäkijän tahtoa ja suhtautumista eri elämäntilanteissa ilmeneviin ongelmiin.

JUNA on Freudin mukaan seksuaalinen symboli, joka symboloi penistä. Junan ajaminen tunneliin symboloi yhdyntää. Junassa matkustaminen kuvaa muutosta eri elämäntilanteissa, ja junassa istuvat ihmiset käyttäytymisellään kuvaavat unennäkijän omia tunteita ja ominaisuuksia suhteessa muutokseen tai toisiin ihmiseen.

JÄNIS on vanhoissa kulttuureissa hedelmällisyyden symboli. Nykyihmiselle jänis edustaa arkaa ja hieman surkeaa eläintä. Unessa saatetaan samaistua jänikseen, jolloin omat epävarmuuden ja mitättömyyden tuntemukset assosioidaan tähän tunnettuun "arkajalkaan".

 

K

KALJUUNTUMINEN kuvaa miesten omaa pelkoa, kuten seksuaalisen kyvykkyyden ja fyysisten voimien häviämisestä.

KAPELLIMESTARI johtaa ja pitää hallinnassa suurta joukkoa ihmisiä, joten itsensä näkeminen kapellimestarina voidaan tulkita pyrkimyksenä oman elämän hallintaan kaikkine sen osa-alueineen. Olennaista unessa on jos joku soittaa väärin, luopuuko kapellimestari yrityksestä korjata tilannetta vai ei.

KAPTEENI symboloi oman mielen herruutta. Kapteeni laivaa ohjatessaan ohjaa samalla omaa elämäänsä. Unennäkijä tuntee luottamusta omiin voimiinsa ja kykyihinsä.

KARHU. Karhuemo kuvaa unennäkijän helliä piirteitä hoivatessaan pentujaan. Karhu kuvaa myös voimakkaita ja usein agressiivisia ominaisuuksia. Voimakkaat tunteenilmaisut sekä vihan että rakkauden puolesta yhdistyvät tässä eläimessä.

KAUPPA on valintojen ja hankintojen paikka. Unennäkijä haluaa itselleen jotain, mutta kaupanteko ei onnistukkaan. Tällaiset ongelmat kuvaavat niitä ristiriitoja, joita todellisessa elämässä on toiveiden ja halujen täyttämisessä.

KAUPUNKI on ihmismielen vertauskuva. Kun unennäkijä liikku kaupungissa hän tutkiskelee omaa mieltään. Kaikki kaupungissa sijaitsevat rakennukset, ihmiset ja eläimet ovat unennäkijän tajuntaa. Jos herää umpikujaan käveltyään; tällöin pääsy oman piilotajunnan sisälle on liian ylivoimainen tehtävä.

KAURIS on herkkyyden ja haavoittuvaisuuden symboli. Kuten muutkin eläinhahmot, myös kauris kuvaa unessa unennäkijän psyyken ominaisuuksia.

KEITTO on tarkoitettu nautittavaksi ja tarpeen tyydyttämiseksi. Laiha keitto kertoo pettymyksestä nautinnon saavuttamattomuuteen tai tunteiden "laihuuteen" tyydytettävään asiaa kohtaan. Olennaista on se, mitä keitto sisältää: onko se herkullista, vastenmielistä vai ruokaa ollenkaa.

KELTAINEN on auringon, valoisuuden ja oivalluksen väri. Ihmissuhteissa se yhdistetään vaistoon. Kovin syviin tunteisiin keltainen ei liity haalean sävynsä vuoksi.

KENGÄT. Kenkä unet liittyvät sadistisiin ja masokistisiin tunteisiin, usein tiedostomattomiin valta- ja hallimispyrkimyksiin miesten ja naisten välillä.

KESÄ on lämpimien ja voimakkaiden tunteiden aikaa. Unennäkijälle kesällä tapahtuvat unet ovat osoituksena kypsyydestä ja voimakkaista, mutta lämpimistä tunteista.

KETTU on viekkauden ja kujeilevan mielen symboli. Ovelana selviytyjänä se kuvaa yllättävienkin mahdollisuuksien avulla pärjäävää hahmoa, joka luottaa älyynsä mutta saattaa käyttää toisia ihmisiä hyväkseen.

KEVÄT kertoo uusiutuvasta ajasta. Keväällä vietit ja tunteet heräävät ja miesten uniin nainen saattaa ilmestyä keväällä viettelävänä hahmona.

KIRJA edustaa tietoa. Unennäkijä on hakemassa ratkaisuja ja vastauksia ongelmiinsa. Siksi on olennaista mitä kirjasta löytyy.

KIRKKO. Arvokkaana ympäristönä kirkossa tapahtuvat unikohtaukset viittaavat tapahtumien tärkeyteen unennäkijän arvomaailmassa. Kirkossa tapahtuvat asiat saavat ikään kuin siunauksen unennäkijän päässä pyöriville epävarmoille ajatuksille.

KISSA symboloi naisellisuutta ja yleensäkin naisen sukupuolisuutta.

KIVÄÄRI on aggressiivisyyden symboli, kuten muutkin aseet. Seksuaalisesti tulkittuna se on peniksen korvike, jolla mies haluaa korostaa tai korvaa miehisyyttään.

KOIRA. Aggressiivinen koira kuvaa unennäkijän omia sisäisiä vihan tunteita ja toisaalta hellyyttä etsivä koira taas läheisyyttä ja myötätuntoa. Talutushihnassa oleva koira viitta alistuneisuuteen.

KOLARI. Kolari saattaa johtua välinpitämättömästä elämän asenteestamme ja ylimielisyydestä muita kohtaan. Jos kolarin syy on kokonaan toisen on tärkeää kuka toinen osapuoli on ja millainen suhde meillä todellisuudessa on.

KOULU. Monet ongelmat ja traumat liittyvät koulutilanteisiin, ja jos aikuisena kokee samanlaisen ongelman kuin lapsena koulussa, saatetaan tapahtunutta käsitellä yön aikana.

KUNINGAS on perinteinen auktoriteetti ja siten myös isähahmo.

KUNINGATAR on femiininen auktoriteetti, usein äitihahmo. Kuningatar edustaa miehelle voimakasta äitihahmoa tai vaimoa, jonka hallitsevuus aiheuttaa ristiriitaisia tuntemuksia.

KUOLEMA. Kuolema kertoo unennäkijän sisäisistä tunteista ja niiden torjumisesta. Nämä unet kertovat Freudin mukaan niistä torjutuista toiveista nähdä, tavata ja seurustella kyseisen henkilön kanssa, josta unennäkijä on pakottautunut olemaan erossa.

KUOLEMANTUOMIO kuvaa sisäisiä ristiriitoja, yleensä syyllisyydentunteita, joihin haetaan ankaralla rangaistuksella sovintoa.

KÄVELEMINEN on liikkumista ja siten verrattavissa lentämis- ja purjehtimis- ja ajamisuniin. Käveleminen on kuitenkin hitaampaa, joten muutokset tapahtuvat hitaammin ja varovaisemmin.

KÄÄRME kuvaa tietoisuuden ja uuden tiedon hyvän tai pahan - syntymistä unennäkijän tajunnassa. Käärmeen pistäessä tai kietoutuessa kehon ympärille tämä tieto on pääsemässä läpi.

 

L

LAITOSUNET kuvaavat järjestäytynyttä tajuntaa etenkin ankaraan itsekuriin ja askeettisuuteen taipuvilla ihmisillä.

LAITURI on tyypillinen mielen rakennetta kuvaava unikuva. Laituri kannattaa unennäkijää epävarman elementin päällä, jolloin hän voi vielä vaikuttaa ja kontrolloida omia toimintojansa.

LAIVALLA matkustamiseen liittyy epävarmuutta enemmän kuin esimerkiksi matkustamiseen junalla. Unennäkijällä saattaa olla elämänvaiheessaan muutosten aika, jossa on monia mahdollisuuksia, mutta täyttä varmuutta tulevaisuudesta ei ole.

LAPSESTA näkevät usein unta äidiksi toivovat tai tulevat naiset. Äidin ja lapsen välinen suhde on erittäin herkkä, joten jokin lapsen huomiota vaativa seikka saa äidin vaistot toimimaan ja aktivoimaan unimaailmansa tähän kysymykseen.

LASTENVAATEISIIN pukeutuminen kuvaa kaipuuta lapsuuteen.

LEIJONA kuvaa voimakkaita sisäisiä tunteita. Naisten unissa urosleijona voi edustaa voimakasta ja hallitsevaa miestä ja miehillä naarasleijona yhdistetään voimakkaaseen äitiin tai seksuaalikumppaniin.

LENTOKONE. Nopeatempoisen elämäntavan ja elämäntilanteiden välittäjänä lentokone vie unennäkijän yllättäviin ja nopeisiin kokemuksiin. Lentokoneen ohjaaminen voi kuitenkin olla epävakaista ja pakkolaskutkin ovat mahdollisia. Onnistuttuaan ne kertovat unennäkijän hallitsevan elämäntilanteensa.

LIESI on perinteisesti lämmön ja huolenpidon symboli. Lieden lämmittäessä ja kypsyttäessä unennäkijän tunnemaailma on varsin tasapainoinen, mutta kylmä tai polttava liesi kuvaa vastaavsti ristiriitoja tunne-elämässä.

LINTU on tiedontuoja, usein kuoleman tuoja.

LIPPUTANKO lippuineen on miehinen fallossymboli. Liehuva lippu tangon päässä viestittää jotain miehisestä seksuaalisuudesta, joten unen tulkinnan kannalta on tärkeää, mitä lipussa lukee tai mikä kuvio on. Se taas viestittää, mihin tai kenelle eroottiset viestit on tarkoitettu.

LÄÄKÄRI edustaa auktoriteettiä, mutta myös turvaa ja pelastusta, joten se yhdistetään yleensä isään.

 

M

MAANVILJELYS on elämämme muokkaamista.

MASOKISTISET unet kuvaavat unennäkijän sisäisiä vihan ja aggression tunteita, jotka ovat kääntyneet itseään vastaan.

METSÄ kuvaa suurta ja tuntematonta mielen aluetta, jonne on uskallettava mennä löytääkseen itsensä. Jos unennäkijä osaa liikkua metsässä välttäen vaaroja, hän palaa sieltä entistä vahvempana tuntien itsensä paremmin.

METSÄSTYSUNISSA yritetään saavuttaa ja voittaa jotakin. Siksi on tärkeää mitä metsästetään ja onnistutaanko siinä.

MIELISAARAALASTA ihmisillä on yleensä käsitys eräänlaisena rangaistuslaitoksena. Siksi unissakin mielisairaala on ahdistava ja pelottava paikka. Unennäkijä ei hyväksy todellisuudessa itsestään kaikkia puoliaan. Usein aivan aiheetta pidämme itseämme erilaisena tai epätavallisena käyttäytymisemme tai mielipiteittemme takia.

MUSIIKKI. Olennaista on kuka soittaa musiikkia ja miten unennäkijä siihen suhtautuu. Muuten musiikki kertoo kyvystä käsitellä asioita luovasti.

MUSTA on äärimmäinen väri, joka voi merkitä kaiken loppua tai sitten uuden alkua.

MYRSKY kuvaa vahvojen tunteiden myllerrystä unenäkijän elämässä.

 

N

NAHKAPUKU suojaa unennäkijää mahdollisilta heikkouksilta.

NUMEROT ovat henkilökohtaisia käsitteitä. Nolla voi tarkoittaa tyhjyyttä. Ykkönen yksinäisyyttä eli paritonta. Kaksi sybolisoi paria, toveruutta tai kahdenkeskistä liittoa. Kolme pyhää kolminaisuutta, on myös perheen merkki. Neljä viittaa neliöön ja tavanomaisuuteen. Viisi viitta järjestelmällisyyteen. Kuusi arvoituksellisuuteen. Seitsemän noituuteen. Kahdeksan tasapainoon ja harmoniaan. Yhdeksän on odotuksen luku. Lapsen syntymää odotetaan yhdeksän kuukautta. Kymmenen on täydellisyyden luku.

O

OIDIPUS on myytti jossa mennään naimisiin naimisiin isänsä tai äitinsä kanssa. Tunne mennä naimisiin oman vanhemman kanssa on peräisin lapsuudesta ajalta jolloin tulevan puolison haluttiin muistuttavan omaa isää/äitiä.

OIKEUSSALI. Syytettynä oleminen kuvaa unennäkijän sisäisiä tunteita itseään kohtaan; koemme syyllisyyttä tekemisistämme.

OPETTAJA on piilotajunnan luomus, joka symboloi jotain unennäkijän tunnetta, ominaisuutta tai tuntemaa ihmistä. Jokin ominaisuus pyrkii antamaan unennäkijälle neuvoja. Unennäkijä ei välttämättä ole sopusoinnussa toiveidensa ja pyrkimystensä kanssa.

ORAVA edustaa kaiken hyvän ja elämää säilyttävän keräämistä talteen. Kodin perustaminen vaatii tulevaisuutta silmällä pitäen säästämistä ja tallettamista.

ORKESTERI kertoo monipuolisesta ajattelumaailmasta ja kyvystä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia.

 

P

PAHOLAINEN. Unennäkijän pelot ja muut negatiiviset tunteet todellisessa elämässä saavat usein unessa kauhua herättävän, kuten paholaisen hahmon.

PANKKI edustaa muistojen ja tunteiden tallentamista, joten kun unennäkijä käy pankissa, hän yhteydessä näihin "säästöihin".

PAPPI on hyvään ja pahaan liittyvien ongelmien selvittäjä.

PASSI ja muut kulkuluvat saattavat esiintyä usein unennäkijällä, jolla on vahva sisäinen kontrolli. Jos unennäkijän passi ei ole voimassa hän ei salli itselleen kaikkia haluamiaan asioita ja tunteita.

PATSAS kertoo unennäkijän esineellistyneistä ihmissuhteita.

PELIT ja leikit voidaan tulkita unissa tapahtuvina huvituksina. Kenen kanssa pelaat on tärkeää unen tulkinnan kannalta.

PERHE liittyy unennäkijän perheen sisäisten suhteiden ja perheen menneisyyden tapahtumiin.

PERHONEN kuvaa sielukkuutta ja henkevyyttä. Vapaana lentävä, mutta heikkona se saattaa jäädä helposti pyydykseen, esimerkiksi hämähäkin seittiin. Unennäkijä saattaa kokea itsessään jonkin sortin heikkoutta.

PILVET kuvaavat unennäkijän mielialoja.

PORTTI saattaa kuvata elämänvaiheen muutosta, kuten avioliittoa tai uutta ihmissuhdetta.

POLIISI on perinteinen unennäkijän sisäisen kontrollin symboli, Poliisi on valvoja ja kiinniottaja, joka toteuttaa sisäistä kontrollia jättäen kuitenkin varsinaisen tuomitsemisen tuomarille.

POLKU on kuin tie, mutta pienemmässä mitassa. Polku saatta kulkea metsän läpi ja hävitä välillä näkyvistä; siltä on helppo eksyä. Polulla on enemmän merkitystä kuin tiellä, jota on helpompi kulkea. Ehkä muutos elämäntilanteessa on vaikea ja se tuottaa unennäkijälle epävarmuutta.

POLKUPYÖRÄ liittyy matkaan eli siirtymiseen johonkin uuteen. Polkupyörä vaatii paljon henkilökohtaisia voimavaroja ja vastuuta. Sitä joutuu itse polkemaan ja ohjaamaan.

PUHELIN saattaa olla yhteydenpitoväline unennäkijän sisimpään. Jos puhelimessa on esimerkiksi unennäkijän aviomies, kuvaa tällainen keskustelu tiedostomattomia tunteita aviomiestä kohtaan.

PUNAINEN on voimakkaiden tunteiden väri. Seksuaalisuus, viha ja rakkaus sisältyvät kaikki punaiseen, kuten tulen ja veren elementitkin.

PUOLUSTUSASIANAJAJA liittyy oikeussaliuniin. Asianajaja kuvaa sisäistä kontrollia sen vastustajana; hän on unennäkijän sallivampi ja liberaalimpi puoli, joka pyrkii vapauttamaan syyllisyydentunteita.

PURJELENTOKONE. Unennäkijä ei suo itselleen täyttä vapautta pyrkiessään lentämään kaikkien huolien ja murheiden yläpuolella.

PYÖRÄTUOLI on unennäkijän sisäisten vammojen symboli. Se kuvaa kyvyttömyyttä liikkua ja ottaa vastaan elämäntilanteita omilla voimillaan. Jos unennäkijä työntää jotakuta toista pyrkii hän hallitsemaan hänen elämäänsä.

 

R

RAAMATTUA lukiessaan unennäkijä etsii ongelmiinsa ratkaisuja. Se, mitä raamatusta löytyy on olennaista unen tulkinnan kannalta.

RADIO on kuten puhelin, unennäkijä kuuntelee oman piilotajuntansa ääntä.

RAHA symboloi arvoja unennäkijän elämässä. Unennäkijä palkitsee itseään omista saavutuksistaan tai teoistaan.

RAISKAUS kuvastaa unennäkijän pelkoja tai vihaa, joko omia tai toisen ihmisen seksuaalisuutta kohtaan.

RAKENTAMINEN on unessa itsensä henkisen omisaisuuden ja siihen liittyvän tunteen rakentamista. Talon rakentaminen on positiivista ja vahvistaa oman minän tuntemista. Hirsipuun rakentaminen tarkoittaa juuri päinvastaista.

RATSASTAMINEN merkitsee unennäkijän omien voimavarojen ja energian käyttöä ja hallintaa.

RIKOS kuvaa unennäkijän omia rikkomuksia itseään kohtaan. Unennäkijä ei hyväksy joitakin päätöksiään ja pukee ne rikoksiksi unissaan.

ROSVOT symboloi unennäkijän sisäisiä pelkoja. On tärkeää, miten rosvot käyttäytyvät ja selviääkö unennäkijä niistä joko pakenemalla tai voittamalla ne muulla tavoin.

ROTTA edustaa erittäin negatiivisia mielikuvia. Se on sairauksien ja tuhon vertauskuva, ja siksi se liittyykin yleensä painajaisuniin.

RUOKA viittaa tarpeiden tyydyttämiseen. Jos olet mennyt nälissäsi nukkumaan voi nälkä heijastua uneesi. Toisaalta syömällä voit myös tyydyttää seksuaalisia tarpeita.

RUUMIS merkitsee jonkin loppua tai unennäkijä on vihainen ruumista kohtaan oli se unennäkijä itse tai joku muu.

 

S

SAAPAS on merkitykseltään kuin kenkä, mutta aggressiivisempi.

SAARI symboloi itsenäisyyttä, mutta unen tunnelmasta riippuen myös yksinäisyyttä.

SATEELLA on kaksinainen merkitys unessa. Sade kuvaa surua, mutta toisaalta se on myös puhdistava.

SAIRAALAUNET ovat sukua laitosunille. Sairaala on apua ja huolenpitoa kaipaava ympäristö.

SAKSET liittyy kaikkeen katkaisemiseen; tunnesiteiden, elämänvaiheiden tai ihmissuhteiden.

SANKARI tulkitaan toiveeksi oli se sitten tiedostomaton tai tiedostettu.

SATAMAAN saavutaan ja sieltä lähdetään. Satama kuvastaa myös että unennäkijä pystyy uusiutumaan ja vastaanottamaan uusia asioita elämässään.

SATEENKAARI on vanha liiton ja yhteyden symboli lähes kaikissa kulttuureissa. Se kuvastaa myös toiveita ja odotuksia.

SAVENVALANTA kuvaa unennäkijän kykyä muokata elämäänsä ja vaikuttaa siihen.

SELKÄ käännettynä unennäkijää kohti kuvaa jotakin menetettyä tunnetta tai elämäntilannetta. Selässä saattaa roikkua jokin paino tai muu taakka, jolloin se kuvaa jotain vastustusta unennäkijän todellisessa elämässä.

SILMÄT viittaa sisäiseen näkemiseen. Jos silmille tapahtuu jotakin, se viittaa pelkoon omia aistimuskykyjä kohtaan.

SININEN on rauhoittava väri. Tunnelmaltaan sininen on kylmä ja etäinen. Luovuus on myös liitetty siniseen samoin uskollisuus.

SIRKUS on unennäkijän oma elämä. Jos sirkus yleisö viihtyy sirkuksessa on unennäkijällä onennellinen vaihe elämässään.

SOTA kuvaa unennäkijän sisäistä maailmaa ja tunteiden ristiriitaisuutta.

SUKELTAMINEN kuvaa halua löytää jotain omasta itsestä ja rohkeutta myös tehdä se.

SUUTELEMINEN kuvaa lämpimiä tunteita, rakkautta ja erotiikkaa. Kuvaa myös hellyyden kaipuuta.

SUSI kuvastaa sisäisiä pelkoja tai vihan tunteita, etenkin jos susi käyttäytyy hyökkäävästi.

SYKSY on vuodenajoista kuoleman ja luopumisen aikaa. Syksy ei ole pelkästään elinvoimien hupenemisen vaan myös valmistautumisen aikaa, jotta tulevat koettelemukset jaksettaisiin kokea.

SYNNYTYS tarkoittaa uudelleen syntymää ja uutta mahdollisuutta.

SYYTTÄJÄ viittaa unennäkijän olevan ahdistunut jostain viastaan tai tekemästään virheestään.

SYÖMINEN on tarpeiden tyydyttämistä.

SYÖPÄ unessa on jokin negatiivinen asia, joka uhkaa levitä koko elimistöön jos sille antaa vallan.

SÄNKYÄ on perinteisesti pidetty avioliiton symbolina, eli kaikki mitä sieltä tapahtuu, sieltä löydetään ja kohdataan.

 

T

TAKAA-AJOUNISSA unennäkijä pakenee jotain sisäistä tai ulkoista pelkoa, jonka kokee niin uhkaavana, että ei uskalla kohdata sitä.

TALO symboloi unennäkijän persoonallisuuksia. Kellariin tai ullakolle on kätketty kaikki asiat mitä unennäkijä ei halua kohdata tai muistaa. Keittiö on kodin sydän joka ravitsee ja antaa lämpöä. Vessa liittyy itsensä paljastamiseen.

TALVI pysähtyneisyyden ja levon aikaa. Talvi edustaa mielenrauhaa.

TAMMI on vakauden ja voiman symboli. Tammi on aina positiivinen unikuva. Tammenterhot ovat perinteisiä hedelmällisyyden symboleja.

TANSSIMINEN syntyy eroottisista mielikuvista.

TARUELÄIMET kuvastaa oman itsensä löytämistä.

TEATTERI kuvaa unennäkijän omaa elämää.

TEHDASUNET kuvaavat arkirutiineja joista on vaikea vapautua.

TERÄSMIES kuvastaa poikien kasvamista mieheksi.

TEURASTAMO kuvaa sisäisiä pelkoja ja vihan sekä aggression tunteita.

TIE kuvaa elämän kulkua. Tie voi haarautua, jolloin joutuu itse ratkaisemaan oman elämänsä kulkua ja käyttämään apunaan tienviittoja.

TIIKERI symboloi voimaa ja energiaa. Miehinen symboli, joka naisten unissa viittaa eroottisiin mielikuviin.

TIKAPUUT symboloi piilotajunnan ja tietoisuuden välistä yhteyttä.

TODISTUS kuvaa yleensä unennäkijän epävarmuutta eri tilanteisiin.

TUKEHTUMINEN kuvaa ahdistuneisuutta ja tuhkahdettuja tunteita.

TULI voi olla hallittu tai ei. Hallittu tuli kuvaa unennäkijän voimakkaita tunteita ja viettejä. Hallitsemattomat palot kuvaavat tilanteiden riistäytymistä käsistä.

TULIVUORI tulkitaan seksuaaliseksi purkautumiseksi, mutta purkaus edustaa myös ideoiden syntymistä.

TULVA symboloi pelkoja ja ahdistusta.

TUNNELI. Jos pystymme menemään tunnelin läpi pystymme myös kohtaamaan uudet elämäntilanteet ja niihin sisältyvät tunteet. Tunneli saattaa myös kuvata vaginaa.

TUOLI tyhjänä symboloi unennäkijän omaa mahdollisuutta tai sitten menetystä. Jos unennäkijä istuu tuoliin hän kykenee ottamaan ohjakset käsiinsä myös todellisessa elämässä.

TUOMARI edustaa unennäkijän ylintä auktoriteettiä. Tuomari voi edustaa unessa myös jotakuta läheistä ihmistä joka tuntuu hallitsevan ja määräävän unennäkijän elämää.

TUSKAN kokeminen unessa on yleensä suoraan riippuvainen todellisessa elämässä koetusta tuskasta.

TUULI kuvaa tunteiden aikaansaamaa henkistä liikettä.

TYTTÖ symboloi naisen toiveita olla jälleen nuori.

 

U

UHKAPELI symboloi jotain tulevaa tai nykyistä elämäntilannetta, joka aiheuttaa tiedostomatonta jännitystä tai pelkoa.

UIMINEN kertoo unennäkijän herkästä suhteesta omaan elämäänsä. Vesi kannattaa ihmistä vaikka hän ei osaisikaan uida, eli ihmisellä on kyky kannattaa itseään ja selviytyä siten elämänsä vaikeuksista.

ULOSTAMISTA voidaan verrata lannoitteisiin, jotka rikastavat maaperää.

URHEILU symboloi unennäkijän kamppailua elämässään, oli se sitten sisäistä kilvoittelua tai menestystä työelämässä.

 

V

VAATTEET kuvaavat unennäkijän omakuvaa. Rikkonaiset ja likaiset vaatteet kuvaavat heikkoa itsetuntoa. Pienet vaatteet kuvaavat ristiriitaa oman minänsä kanssa.

VALKOINEN viittaa puhtauteen, viattomuuteen ja uuteen alkuun.

VALOKUVA symboloi menneisyyden muistoja.

VERI on elämän neste, joka viittaa voimakkaisiin tunteisiin - vihaan ja rakkauteen.

VESI viittaa syntymiseen, joka voi olla tunteen, elämänvaiheen tai ihmissuhteen uudelleen syntymistä.

VIHREÄ on kasvun ja uuden elämän väri.

VIOLETTI viittaa viisauteen ja mystisyyteen.

VIRTSAAMISUNET Freudin mukaan ovat yhteydessä suoraan seksuaaliseen mielihyvään.

VUORET ovat saavuttomattomia päämääriä tai yleensäkin mihin tahansa elämänalueeseen liittyviä esteitä.

VÄKIJOUKKO vaikuttaa mielipiteeseemme. Väkijoukon keskellä voi tuntea itsensä yksinäiseksikin, eli on päätöksistään yksin vastuussa.

 

Ä

ÄITI edustaa unessa niitä tunteita, joita unennäkijällä on todellisuudessakin häntä kohtaan. Äiti on miehen perusnainen, eräänlainen arkkityyppi naisesta.